Foredrag / undervisning

Deltagerne lærer hvordan de kan undgå at blive fanget i stress ved at kunne håndtere sig selv anderledes.

Her er et effektivt forebyggende værktøj som kan reducere antallet af stresssygemeldinger.

Stress sætter sig fast i vore tanker og derfor er det nyttigt at kende til de muligheder vi har for at styre og ændre vore tankeveje så vi ikke bider os uhensigtsmæssig fast i det, der omgiver os.

Der er rigtig gode muligheder for at lære hvordan du kan komme fri af overtænkning stress, bekymringer, angst, skyld , skam, lavt selvværd, og depression. Men det kræver dit arrangement og træning at lære hvordan du håndterer det.

Det har stor nytteværdi at være både medarbejdere og ledelse på samme kursus, da man får et nyt fælles sprog til at tænke og handle anderledes. Ingen af deltagerne kommer til at krænge sårbarheder ud på bordet.

Jeg arbejder ud fra Mindstrain Metoden, er en ny og effektiv måde til at tage hånd om sin egen stress.

Mindstrain-Metoden er evidensbasseret og er udviklet fra metakognitiv psykologi, af professor Stig Sølvhøj i 2017

Kontakt Aase Ploug Knudsen Tlf.: 51 89 73 81

v/ Aase Ploug Knudsen