GDPR Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik for:
Krop og Trivsel cvr. 19557979 www.kroptrivsel.dk

Dataansvarlig:
Indehaver Aase Ploug Knudsen, Viadukten 8c 5600 Faaborg
tlf.: 51897381 mail: aase.knu@gmail.com

Kontakter/Klienter:
Personer der på eget initiativ har opsøgt klinikken.
Ved behandlinger indsamles almindelige identifikationsoplysninger:
Navn, adresse, email, tlf. og fødselsdag.
Navn adr og tlf mail noteres på onelinebooq.
Navn og tlf noteres i papirkalenderen.

Klienten informeres skriftligt om databeskyttelsespolitikken.
Klienten gennemlæser samtykkeerklæring som frivilligt underskrives.

Sådan håndteres personfølsomme oplysninger.:
Ved første møde udfylder klienten et spørgeskema vedrørende helbredsoplysninger, nuværende og tidligere helbredsproblemer, arbejde/uddannelse.
Klienten informeres om at der optages journal og der skrives notater efter hver behandling.
Der føres elektronisk journal som kun ses af behandleren (mig) .
Klienten har indsigt i journalen og kan skriftligt forlange denne udleveret  og slettet.
Alle journal notater destrueres, slettes eller markuleres i følge, lovens krav når der ikke har været kontakt til  klinikken i 5 år.
Procedure for sletning/markulering har været anvendt siden virksomhedens start.

Formål med indsamling af helbredsoplysninger:
At kunne udarbejde den bedst mulige behandlingsplan for klienten inden for massage, klangmassage og coaching.
At følge lovgivningen i DK.

Samarbejdspartnere
som kun modtager identifikationsoplysninger og som har fyldestgørende databeskyttelsespolitik:
Onelinebooq: Kalender med aftaler. Server i DK
Mobilpay Myshop
E-conomic: Fakturering. Server i DK

SSL anvendes på mail og hjemmeside.
Der bruges antivirus, firewall og antimalware.