Livgivende massage efter hjerneskade

Ramt af  hjerneskade –  eller andet der begrænser

Med Livgivende helkrops massage  bestræber jeg mig på at bringe mest mulig energi, bevægelighed og livskraft i spil igen.
Du er måske været syg en periode.
Måske er du  ramt af hjerneblødning, blodprop, ulykke eller andet der har givet gener og begrænsninger .
Med rolige strøg arbejder jeg kroppen igennem, hvorved du får bevæget kroppens væv på en anden måde, end det du selv kan gøre. Jeg arbejder med smidigheden, bevægelsesfriheden, kredsløbet, muskler, knogler, led, refleks punkter, bindevæv, maven, indre organer og energisystemet. Overspændte og underspændte områder påvirkes og tilføres ny energi.

Jeg vil anbefale at du gennemgår 5 behandlinger og derefter vurdere hvordan dit udbytte har været. Der er meget vi kan prøve af, og du må påregne at der skal arbejdes med hele kroppen nogle gange før vi har afprøvet om der kan vækkes flere muligheder for udvikling.

Jeg anvender også andre teknikker:

Akupressur, hvor jeg med hænderne masserer på akupunkturpunkter.

Cupping giver bedre cirkulation ved at løfte i vævet med blød sugekop .

Tensegrity som er blide stræk af vævet og bevægelser i forskellige retninger skaber forløsninger af stivnede områder.

Polaritets terapi hvor energien balanceres.

Klangmassage  som vibrerer dine inderste celler, afspænder og frigør  forbindelser i kroppen.
Klangmassage har mange år været anvendt i Tyskland i genoptræning  efter slagtilfælde og anden hjerneskade, med udviklende resultater. Jeg  har derfor har valgt at integrere  klangmassage som en fast del af behandlingen.

Det er meget behageligt at få kroppen fyldt med lyd  og vibrationer. Skålene sættes på kroppen og slås an. De spreder mærkbare vibrationer med forskellige frekvenser og som sætter alle kroppens celler i bevægelse.

Du kan have glæde af massage både mens du er i genoptrpæningsforløb og senere.

Varighed individuel ca.  90 min. Pris kr. 675.-
………………………………………………………………………………………………………..

Mobil behandling i eget hjem eller andet opholdssted.

Er der brug for at jeg kommer til dig kan du bestille mobil behandling . tlf  51 89 73 81 eller mail aase.knu@gmail.com

Prisen for hjemmehandling:   + kr.8 pr kørt km

 

Kommentar:.
Baggrunden for  min beskrivelse af denne særlige massage er opstået i samarbejde med personer der var ramt af halvsidig lammelse efter hjerneblødninger eller blodprop ca. 8-10 måneder efter sygdomens begyndelse.
Resultaterne har været meget forskellige. Det er ikke muligt på forhånd at sige hvem der  kan få forbedringer, den eneste måde er vurdere efter et antal behandlinger.