Sundhedsforsikringer

Jeg er Registreret Alternativ Behandler (R.A.B.)
Vær opmærksom på at mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist udgifter til behandling hos R.A.B. registrede  behandlere. Forhør dig hos dit forsikringsselvskab hvorvidt de vil dække din behandlingsudgift.

v/ Aase Ploug Knudsen